คำถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Conference

Q: จะเข้าร่วมการประชุมทางไกลออนไลน์ได้อย่างไร?

A: ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ 3 ช่องทาง

ช่องทางที่ 1 ผ่านอีเมล์

ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับอีเมล์เชิญประชุมพร้อมรหัสผ่านสำหรับเข้าห้อง จากนั้นให้คลิกลิงค์ (URL) ที่ได้รับจากอีเมล์ เพื่อเข้าสู่ระบบ Web Conference พร้อมใส่ชื่อและรหัสเข้าห้อง (Access code) เพื่อเข้าห้องประชุม

ช่องทางที่ 2 ผ่านเว็บไซต์

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าสู่ห้องประชุมผ่านทาง http://am-web.catconference.com/login/ เพียงกรอก Username ของเจ้าของห้อง (Host ID) เพื่อเลือกห้องประชุมที่ต้องการเข้าร่วม พร้อมใส่ชื่อและรหัสเข้าห้อง (Access code) เพื่อเข้าห้องประชุม

ช่องทางที่ 3 ผ่านไอคอน @ บนทาสก์บาร์ของวินโดส์

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าสู่ห้องประชุมผ่านทางไอคอน @ บนทาสก์บาร์ของวินโดส์ เพียงคลิกขวาที่ไอคอน @ บนทาสก์บาร์ของวินโดส์ เลือก Join Conference ใส่ 61.19.242.81 ลงในช่อง Server Address และใส่ Username ของเจ้าของห้อง (Host ID) ลงในช่อง Host ID แล้วเลือกห้องประชุมที่ต้องการเข้าร่วม พร้อมใส่ชื่อและรหัสเข้าห้อง (Access code) เพื่อเข้าห้องประชุม